RAKENNUSPIIRUSTUSTEN DIGITOINTI

Rakennuspiirustusten digitointi

Rakennuspiirustusten laatu vaihtelee usein huomattavasti. Suurin osa piirustuksista on hyvälaatuisia, osa on ehkä jo kulunut käytössä, tai on pahimmillaan tuhoutumassa. Käytössämme on erilaisia skannausjärjestelmiä, joiden avulla myös heikkokuntoisista dokumenteista saadaan talteen kaikki tieto alkuperäisiä piirustuksia vaurioittamatta.

Hyödyt

Paperille arkistoitu tieto rakennuksesta ei enää nykyään ole hyvä ratkaisu. Paperi vie paljon tilaa, tiedon löytäminen on vaivalloista, eikä paperia voi helposti hyödyntää jatkosuunnitelmissa.

Rakennuspiirustusten digitointi kannattaa aina. Skannauslaitteistojen kehittyminen on ollut nopeaa, ja digitaalisten tiedostojen laatu on parantunut huomattavasti 15 vuodessa.

Sähköinen arkisto tarjoaa mm. seuraavia hyötyjä:

  • Tiedon helppo käsittely ja nopea löydettävyys
  • Tilansäästö
  • Sähköinen tiedon jakaminen

Lisäpalvelut

Piirustusten digitointi tuo monia hyötyjä, mutta kannattaa harkita myös lisäpalveluja, jotka parantavat tiedon käytettävyyttä:

  • Vektorointi Cad-ympäristöön (DWG, DXF)
  • Metadatan, kuten piirustuksen numeron ja nimen, kerääminen käytettäväksi tietokannassa
  • Tiedostojen toimittaminen useassa eri formaatissa (esim. TIFF ja PDF/A)
Skanneri

Rakennuspiirustusten digitointi kannattaa aina.