RAKENNUSPIIRUSTUSTEN DIGITOINTI

Rakennuspiirustusten digitointi

Paperille arkistoitu tieto rakennuksesta ei enää nykyään ole hyvä ratkaisu. Paperi vie paljon tilaa, tiedon löytäminen on vaivalloista, eikä paperia voi helposti hyödyntää jatkosuunnitelmissa. Rakennuspiirustusten digitointi kannattaa aina. Skannauslaitteistojen kehittyminen on ollut nopeaa, ja digitaalisten tiedostojen laatu on parantunut huomattavasti 15 vuodessa.

Tietojen kerääminen

Haluttaessa tallennamme myös piirustuksiin liittyvän metadatan, kuten piirustuksen numeron ja nimen.

Vektorointi cad ympäristöön

Tarvittaessa vektoroimme piirustukset cad ympäristöön sopiviksi.

Vaihtoehtoisia tiedostoformaatteja

Tuemme käytännössä kaikkia tiedostoformaatteja ja voimme toimittaa digitoidut dokumentit useassa eri formaatissa.


Tiedon helppo käsittely ja nopea löydettävyys

Digitoidut dokumentit löytyvät helposti ja niiden käyttäminen on vaivatonta.

Tilan säästö

Digitoinnin jälkeen et käytännössä tarvitse säilytystiloja ollenkaan.

Tiedon jakaminen ja säilyttäminen

Tallenna dokumentit omaan tai meidän tarjoamaan pilvipalveluun, jolloin ne ovat käytettävissä 24/7 - mistä tahansa.